Teeravond met drie jubilarissen en een Koninklijke Onderscheiding.

Op vrijdag 21 november 2014 hield het St. Martinusgilde haar jaarlijkse teeravond als afsluiting van weer een gildejaar. Na de koffie en het eten verzorgt door Wimkes grill volgde een officieel gedeelte. Er waren drie jubilarissen deze avond.

jubilarissenFrank van Leeuwen vierde zijn 40-jarig jubileum. Op 10-jarige leeftijd is Frank begonnen als tamboer, hetgeen hij nog steeds doet. In 2006 en 2008 heeft hij zich tot koning geschoten en sinds 2006 heeft Frank dan ook zitting in de overheid.

Eric Hoeks vierde eveneens zijn 40-jarig jubileum. Net als Frank begonnen als tamboer en dit doet hij nog steeds. Sinds 2008 is Eric deken-schrijver van het gilde en verzorgt hij daarnaast het clubblad 'Martinuske', de website en facebook.

Beiden gildebroeders ontvingen van kringvoorzitter Felix Crooijmans en raadsheer district zuid Theo Schoenmakers een zilveren kringonderscheiding van Kring Kempenland.

Wies van Leeuwen vierde zijn 50-jarig jubileum. Sinds 1997 is Wies hopman van ons gilde. Wies ontving een gouden kringonderscheiding met rozet van Kring Kempenland.

Ook burgemeester van de Vondervoort was aanwezig deze avond. Hij mocht Wies van Leeuwen een Koninklijke onderscheiding opspelden voor zijn vele verdiensten voor het gilde en de Luyksgestelse gemeenschap. Hij is benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Er volgende nog een gezellig samenzijn.

Wies van Leeuwen