St. Annagilde Riethoven levert de nieuwe koning van Bergeijk.

Op zondag 21 september 2014 vond te Riethoven het jaarlijkse koningschieten van de gemeente Bergeijk plaats. Dit jaar met een geheel nieuwe opzet van de dag.

Om half twaalf verzamelden de gildebroeders en zusters van de vijf Bergeijkse gilden op het feestterrein in het centrum van Riethoven. Om twaalf uur vertrok er een korte optocht door de dorpskern met aansluitend een vendelhulde op het feestterrein.

Hierna opende wethouder Kuijken de middag door het lossen van het eerste schot waarna de vijf koningen om toerbeurt schoten. Het was Frans Koolen van van het St. Jorisgilde die dacht er met de vogel vandoor te gaan, doch de vogel besliste anders en bleef met beide vleugels op de posten hangen. Na rijp beraad besloot de jury dat de vogel in zijn geheel beneden moet zijn en dus ging het schieten door. Uiteindelijk was het Wim Aarts van het St. Annagilde Riethoven die het laatste restje van de vogel naar beneden haalden.

Het st. Annagilde Riethoven verzorgde tussendoor nog een vendelgroet en de jeugd kon deelnemen aan het laserschieten.

Hierna begon het schieten voor de overige gildebroeders en zusters. Na vele schoten was het Paul Tijssen van eveneens het St. Annagilde Riethoven die het laatste restje naar beneden schoot.

Toen waren de burgers aan de beurt. Negentien deelnemers hadden zich opgegeven en gingen de strijd aan. Hier was het Lea Kelders, ook uit Riethoven, die de puist naar beneden haalde.

Wat volgde was nog een gezellig samenzijn in en rond de feesttent. Kortom: het was een zeer geslaagde dag en zal zeker een vervolg gaan krijgen de komende jaren.

Klik op onderstaande foto een een impressie van deze dag.

koninschieten bergeijk