Noud Verspeek nieuwe koning, Maria van Eijck burgerkoning.

Op zondag 24 augustus trok het gilde er al vroeg op uit om de koning Jan Paul Zwegers thuis op het Boscheind op te halen en te begeleiden naar de Martinuskerk voor een heilige mis. Tijdens de mis werd de door onze gildebroeder René Hoeks vervaardigde koningsvogel gezegend door onze gildekapelaan.

Na afloop van de heilige mis was er in het gildehuis een uitgebreide koffiemaaltijd voor de gildeleden.

Om 13.30 uur vertrNoud Verspeek koningok het gilde naar de Heilige Kruiskapel aan de Kapellerweg. Hier staat de koningsboom opgesteld. Nadat het gilde driemaal om de boom is getrokken (om de vogel te ‘vrijen’) kon het schieten beginnen. Wethouder Frank van der Meijden, gildekapelaan Buyens en pater Xavier waren de eersten die een schot losten waarna de gildebroeders op volgorde van loting volgden. Bij het 84e schot was het gildebroeder Noud Verspeek die het laatste restant naar beneden haalde en dus de komende twee jaar koning van het gilde is. Noud is inmiddels 12 jaar gildebroeder en schutter binnen ons gilde.

Hierna werd een nieuwe vogel geplaatst om de inwoners van Luyksgestel kennis te laten maken met het gilde en het schieten. Zij gingen voor de titel burgerkoning. Bij aanvang van de middag had wethouder Frank van der Meijden in zijn toespraak de gildezusters uitgedaagd om ook deel te nemen voor het schieten om de burgerkoning, met name omdat zij volgens de statuten van het gilde niet gerechtigd zijn deel te nemen aan het koningschieten. Enkele dames namen deze uitdaging dan ook aan en schoten samen met 19 inwoners voor de titel. Na een aantal rondes was het gildezuster Maria van Eijck die de vogel het genadeschot gaf.

Na de huldiging van de koningen trok het gilde terug naar het gildehuis om ’s avonds de nieuwe koning thuis op te halen voor de officiële installatie bij het gildehuis. Na de vendelhulde en serenade door de bazuinblazers was er nog een gezellig samenzijn in het gildehuis.

Koningschieten 2014