De middeleeuwse parochiekerk van St. Martinus werd in 1840 door brand verwoest en - met uitzondering van de bewaard gebleven toren - in 1842 vervangen door een waterstaatskerk van de architect A. van Gaal.

Voor deze kerk is in 1958 een nieuw gebouw in de plaats gekomen. De middeleeuwse toren is bewaard gebleven. Op de parkeerruimte die op de plaats van de oude kerk werd aangelegd, werden met afwijkende stenen de contouren van de kerk 'ingestraat'.

In de kerk staat het beeld van Martinus (de patroonheilige van ons gilde) en de bedelaar opgesteld. Tevens bevindt zich in de kerk een door het gilde gerestaureerde preekstoel. Deze preekstoel komt uit de oorspronkelijke kerk en werd nadat deze was verwoest overgebracht naar de St. Jan in Den Bosch. Na verloop van tijd raakte de preekstoel in verval en lag ergens opgeslagen. Het gilde heeft de preekstoel terug naar Luyksgestel gehaald. De preekstoel was geheel in stukken en door de ijver van met name de gildebroeders Piet Heesters en Wim Verhoeven en de hulp van andere gildebroeders is ergens eind jaren zeventig/begin jaren tachtig de preekstoel geheel hersteld en terug geplaatst in de kerk.

Toon kaart

St. Martinuskerk Luyksgestel Kerktoren St. Martinuskerk Luyksgestel Preekstoel St. Martinuskerk Luyksgestel Martinusbeeld St. Martinuskerk Luyksgestel